Tháng Năm Của Kẹo, Nếu vì một lí do nào đó mà tôi mất hẳn chức năng...
theme by iemai