Tháng Năm Của Kẹo, Một ngày, anh bỗng nhiên biến mất khỏi cuộc sống...
theme by iemai