Tháng Năm Của Kẹo, * Cuộc đời là một chén trà. Người đi, trà nhạt....
theme by iemai